• Niniejsza witryna, jak i przyjmowanie płatności za jej pośrednictwem, prowadzone są przez „Nerina” Firma Handlowo Usługowa Anetta Józak, ul. Rzemieślnicza 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8971040590, telefon: 502 633 796, e-mail: nerina2@o2.pl, zwaną dalej Sprzedawcą.
  • Sprzedawca świadczy usługi z zakresu branży florystycznej.
  • Za pośrednictwem niniejszej witryny można dokonać płatności za usługi świadczone przez Sprzedawcę, w kwocie i o tytule płatności, które ustalane są indywidualnie z dokonującym wpłaty.
  • Reklamacje z dotyczące wykonanych przez witrynę płatności prosimy wysyłać na adres e-mail nerina2@o2.pl lub na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Reklamacje odnoszące się do usług świadczonych przez Sprzedawcę podlegają zasadom określonym w ramach odrębnych, indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
  • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na podstronie Polityka prywatności.